Xem 5 sản phẩm

Máy chấm công nhận diện bằng khuôn mặt RonaldJack iFace302, RonaldJack iFace800, RonaldJack iFace602, RonaldJack FA113, RonaldJack F500, ZKteco MB200-ID, MB10-ID … là giải pháp cao trong việc kiểm soát chấm công, tránh chấm công dùm…

-5%
5.200.000 4.950.000
-13%
7.600.000 6.600.000
-7%
8.000.000 7.480.000
-11%
9.500.000 8.470.000
-9%
14.500.000 13.200.000
02822.112.342