Hệ thống chấm công tính lương
NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG TỐT NHẤT
-8%
5.000.000 4.620.000
-21%
6.800.000 5.400.000
-9%
8.500.000 7.700.000
-8%
2.400.000 2.200.000
-16%
3.800.000 3.200.000
-13%
7.600.000 6.600.000
-9%
14.500.000 13.200.000
-26%
5.000.000 3.720.000
-12%
4.000.000 3.520.000
-7%
4.600.000 4.300.000
-13%
3.800.000 3.290.000
-6%
4.800.000 4.500.000