Showing all 9 results

Máy chấm công vân tay ZKteco X628, MB200-ID, P160-ID, ZK-K40, ZK X628, U160, là những mẫu máy chấm công bằng vân tay và có thể nhận diện khuôn mặt

-33%
4.400.000 2.950.000
-7%
3.800.000 3.520.000
-26%
5.000.000 3.720.000
-11%
4.200.000 3.740.000
-7%
4.600.000 4.300.000
-6%
4.800.000 4.500.000
-7%
5.800.000 5.400.000
-2%
6.500.000 6.380.000
-19%
10.500.000 8.500.000
02822.112.342