Hiển thị 1–30 trên 42 sản phẩm

Máy chấm công vân tay RonaldJack, Soyal, ZKTeco, Timetrex, WISE EYE, MITA, FTA (FITIME, FITECH, Gigata, TITA, Osin … là thiết bị chấm công bằng bấm vân tay lúc vào làm và lúc ra về. Nó được ứng dụng nhiều nhất để quản lý thời gian làm việc của công nhân, nhân viên tại các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng…

-15%
2.600.000 2.200.000
-8%
2.400.000 2.200.000
-10%
3.300.000 2.970.000
-18%
3.800.000 3.100.000
-29%
4.500.000 3.200.000
-22%
4.500.000 3.500.000
-7%
3.800.000 3.520.000
-11%
3.960.000 3.520.000
-12%
4.000.000 3.520.000
-11%
4.200.000 3.740.000
-24%
5.000.000 3.800.000
-10%
4.400.000 3.960.000
-11%
4.700.000 4.180.000
-7%
4.600.000 4.300.000
-7%
4.600.000 4.300.000
-12%
5.000.000 4.400.000
-12%
5.000.000 4.400.000
-15%
5.200.000 4.400.000
-6%
4.800.000 4.500.000
-6%
4.800.000 4.500.000
-8%
5.000.000 4.620.000
-7%
5.800.000 5.400.000
-21%
6.800.000 5.400.000
-17%
6.600.000 5.500.000
-8%
6.000.000 5.500.000
-8%
6.000.000 5.500.000
-15%
6.500.000 5.500.000
02822.112.342