Showing all 2 results

Máy chấm công bằng vân tay hiệu Soyal như model Soyal AR-821EF, AR-331H, AR-721H, … chấm được bằng vân tay và thẻ từ, có thể quản lý chấm công số lượng hàng ngàn công nhân

02822.112.342