HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀO RA TẠI CÔNG TY VẬN TẢI PETROVIETNAM

Hệ thống chấm công và kiểm soát cửa từ
Hệ thống chấm công và kiểm soát cửa từ 2
Hệ thống chấm công và kiểm soát cửa từ
Hệ thống chấm công và kiểm soát cửa từ 3
Hệ thống chấm công và kiểm soát cửa từ
02822.112.342